• Åpent mandag-torsdag 17-20, lørdag 13-16

Årsmøte

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årets årsmøte:

Torsdag 22. mars kl. 18
Kaigaten 4, 1. etg.

Årsrapport og innkalling til årsmøtet er sendt til alle våre medlemmer.

Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
Vipps: 94108
SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434