ÅRSMØTET 26. MARS AVLYST

  Kjære medlemmer!
  Grunnet situasjonen i forbindelse med koronavirus og strenge tiltak fra myndighetene, ser vi oss nødt til å avlyse/utsette årsmøte.
  Vi kommer tilbake med ny dato når det er aktuelt å avholde årsmøte.


  Hilsen
  Styret i Dyrebeskyttelsen Bergen

  Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
  Vipps: 94108
  SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434