• Åpent mandag-torsdag 17-20, lørdag 13-16

ÅRSMØTET 26. MARS AVLYST

Kjære medlemmer!
Grunnet situasjonen i forbindelse med koronavirus og strenge tiltak fra myndighetene, ser vi oss nødt til å avlyse/utsette årsmøte.
Vi kommer tilbake med ny dato når det er aktuelt å avholde årsmøte.


Hilsen
Styret i Dyrebeskyttelsen Bergen

Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
Vipps: 94108
SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434