• Åpent mandag-torsdag 17-20, lørdag 13-16

Velkommen til årsmøte

Velkommen til Dyrebeskyttelsen i Bergen sitt årsmøte torsdag den 28. mars kl. 18.00. Møtet finner sted på kulturhuset Danckert Krohn på adressen Kong Oscars gate 54. På møtet skal enkelte verv i styret velges og årsberetningen for 2018 gjennomgås. I tillegg blir det lotteri med flotte gevinster, kaffe, kaker og god stemning. Vel møtt! 

Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
Vipps: 94108
SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434