FJERNADOPSJON - RAPPORTER

Her kan du lese halvårsrapportene som sendes ut i forbindelse med fjernadopsjonsprogrammet. Her er historier og litt om hva støtten går til.

1. HALVÅRSRAPPORT 2013

2. HALVÅRSRAPPORT 2013

1. HALVÅRSRAPPORT 2014