IKKE KJØP DUN

Dun kan komme fra fugler som har blitt levende plukket. Behandlingen er ekstremt smertefull, og beskrives av veterinærer som "tortur". Dyrevernalliansen oppfordrer norske forbrukere til å ta avstand fra denne dyremishandlingen, og unngå å kjøpe ekte dun.

Dun brukes blant annet i jakker, puter og dyner. Til én dyne går det med dun fra 75 gjess. Kina, Polen og Ungarn er hovedprodusentene av dun på verdensmarkedet. Flertallet av produsentene sier de selger dun og fjær fra levende fugler.

Dyremishandling å plukke dun fra levende fugl
Plukkingen foregår ved at man knyter føtter og vinger, så fuglen holder seg rolig. Arbeiderne jobber på akkord, og de beste klarer 300 fugler per dag. Det er vanlig at fuglene får sår når fjær og dun ribbes av dem. Sårene kan være ti cm lange, og syes av arbeiderne, og uten bruk av bedøvelse.
Hver fugl plukkes opptil tre til fire ganger levende, pluss en gang etter slakt. Omlag halvparten av fuglene går videre til gåseleverproduksjon. Der blir de tvangsfôret med maisgrøt.

Umulig å kontrollere hvor dunet kommer fra
Levende plukking foregår ikke i Norge, men det importeres dun som høyst sannsynlig kommer fra fugler som har blitt levende plukket. I 2008 importerte Norge 128 tonn "fjær til stopning" til en verdi av over 19 millioner kroner.
Mange mellomledd gjør det vanskelig å få oversikt over salget av levendeplukket dun. Et eksempel er det tyske selskapet Rhodex, som selger dun til leverandører som danske Dykon. Dykon selger både egne merker (Engmodun, Sirius dun) og til private labels. Dykon har ingen mulighet til å kontrollere sine leverandører, fordi Rhodex ikke vil avsløre sin leverandører.

Dyrevernalliansens arbeid
Dyrevernalliansen tok intiativet til en hjemmel i dyrevernloven som forbyr import av produkter som har medført alvorlig lidelse for dyr. Hjemmelen ble innført i 2009, og ligger under dyrevelferdslov §17.
Dyrevernalliansen jobber for at Landbruks- og matdepartementet vil bruke denne hjemmelen til å innføre forbud mot import av levende plukket dun. Det blir da opp til importøren å godtgjøre at dunen er produsert uten levende plukking. For å være virksomt bør et slikt krav innebære at importøren må inngå avtaler med leverandør/underleverandør som forutsetter stedlige kontroller og økonomisk erstatningsansvar ved avtalebrudd.

Dyrevernalliansen oppfordrer publikum til å unngå å kjøpe ekte dun.
- Inntil sikre kontrollordninger kommer på plass, bør man ikke kjøpe ekte dun. Levende plukking er grotesk dyremishandling, fastslår Live Kleveland i Dyrevernalliansen.