SKRIV UNDER FOR DYREPOLITI

Grov vold mot dyr bør straffes strengt. Hunden Lucas ble drept av sin egen matfar. Han ble kastet seks meter fra en bro, og druknet med et betongrør knyttet rundt halsen. Gjerningsmannen fikk bare tre måneders fengsel. Maksimumsstraffen for dyremishandling er tre år. Et dyrepoliti styrker dyrs rettsvern.
Vis at du står på ofrenes side.
Du er forskjellen! Skriv under i dag HER.